Monday, November 24, 2014

Uling, bingi at bulag

uling, bingi at bulag? nanood ng movie?

Duling: Bakit dalawa ang screen?

Bingi: Bad trip! Walang sounds!

-
-
-

Bulag: Puro kayo reklamo! Kita ninyong hindi pa nag-uumpisa

No comments:

Post a Comment