Monday, November 24, 2014

Ngongo

Nakaamoy si Ngongo ng pabango sa isang store.
Sabi ni Ngongo, "Ale, mango!"
Sabi naman ng saleslady, "Pabango 'yan, hindi alimango!"
ulit ni Ngongo, "Ale, mango!"
Nag-agawan si Ngongo at ang saleslady sa pabango. Nahulog ang pabango at nabasag.
Sabi ni Ngongo, "Ale, masag!"(alimasag)

hahahahaXD

No comments:

Post a Comment